Ako reklamovať

Ako reklamovať

Dúfame, že niečo také sa Vám nestane, ale keby náhodou:

  1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
  2. Vaše podnety a reklamácie prijímame denne od 8:00 do 18:00 na zákazníckej linke +421 908 420 400, e-mailovým kontaktom na  Tomášikova 26, 821 01 Bratislava. Tovar je možné reklamovať najneskôr do 2 hodín od doručenia, ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných minimálne 3/4 objemu konzumovateľného tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava vo forme výmeny tovaru, vrátenia peňazí alebo kompenzácie. Tovar je možné vrátiť osobne. Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime hneď v hotovosti. Pri bezhotovostnej platbe vrátime peniaze do 5 dní dobropisom na účet kupujúceho.